วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16 / 28 กันยายน 2555

 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียน
                       อาจารย์ให้เขียนวิเคราะห์ในเรื่องของ แท็บเล็ต และวันนี้เป็นวันปิดคอร์ดในรายวิชานี้ค่ะ
                                                           
                                                       
แท็บเล็ท (Tablet)
               ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษ
"แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้, หินชนวน) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet"
 
                  ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเลยทีเดียว เครื่องแท็บเล็ตพีซี มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและน้ำหนักเบากว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค


ตัวอย่างรูปร่างของ แท็บเล็ต
                                                      

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15 / 21 กันยายน 2555


                
                             อาจารย์อธิบายรูปแบบการสอนในแบบต่างๆ ซึ่งทุกวิธีสามารถที่จะนำมาบูรณาการเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศ  เทคโนโลยี จิตวิทยา เป็นต้น
                               


ตัวอย่างรูปแบบของการสอน
                                        


                                    

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14 / กันยายน 2555


นำเสนองานนิทาน กลุ่มของฉันได้แแบ เล่าโดยใช้เชือก  


นิทาน เรื่อง ผีเสื้อ
            วันหนึ่งมีผีเสื้อหนึ่งตัว ได้บินออกไปหากินเขามุ่งหน้าไปหาน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้   บินไปจนเจอสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่ง    เขากินน้ำหวานจนอิ่ม
เขาก็บินไปเจอเพื่อนๆผีเสื้ออีกสองตัว เขาจึงชวนเพื่อนอีกสองตัวไปกินน้ำหวานจาก
เกสราด้วยกันกับเขา ในขณะที่เจ้าผีเสื้อทั้งสามตัวกำลังกินน้ำหวานอย่างอร่อยอยู่นั้นก็ได้มีเจ้างูยักษ์  เลื้อยเข้ามาจะกินเจ้าผีเสื้อ แต่เจ้าผีเสื้อสามตัวเห็นเข้าจึงบินหายไปในพริบตา


                            

                                  

 ภาพขณะที่กำลังเล่านิทาน


สมาชิกในกลุ่มนิทานทั้งหมดมีดังนี้
 เล่าไปพับไป                                                       เล่าไปตัดไป
     1. เจ้าแสนซน                                                        1. เบสไปทะเล
     2. พับเป็นนก                                                          2. พระจันทร์ไม่มีเพื่อน
     3. น้องมดอยากไปเที่บวทะเล
     4. แพวิเศษ
    5. ยักษ์วิเศษ
   

เล่าโดยใช้เชือก                                               เล่าไปวาดไป
      1. กระต่ายเพื่อนเกลอ                                       1. เจ้าแมวน้อย
      2.ครอบครัวแสนสุข                                          2. คุณตากับคุณยาย
      3. ผีเสื้อ                                                            3. ความสุขของคุณยาย
     4.เจ้างูน้อยกับเถาวันย์                                       4. อาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
                                                                               5. ตุ้งแช่จอมซน

 เล่าไปฉีกไป
       1. ช้าง 
       2. เจ้าแกะกับดวงอาทิตย์
       3. เจ้ากบน้อนแสนซน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13 / 7 กันยายน 2555


     วันนี้อาจารย์จ๋าแจกสีและเพทตัวอักษรและได้พูดถึงครั้งแรกที่เรียนว่ามีอะไรบ้าง

         - ทักษะทางภาษาโดยใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการตีความทีละหัวข้อ         และการสังเกตดูพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็ก   

        - การจับใจความ การสรุปความคิด การตั้งคำถามกับเด็กโดยใช้นิทานและเพลงเข้าช่วย   
        - การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อในการสอนเด็ก เช่น นิทาน เพลง เกม ปริศนาคำทาย คำคล้องจอง   
        - มุมประสบการณ์ทางภาษาที่จัดไว้สำหรับเด็ก โดยส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียนของเด็ก เช่น นิทาน(การอ่าน) เทปเพลง(การฟัง) กระดานเขียน(การเขียน) หุ่นนิ้วมือ(การพูด)


การบูรณาการใขชีวิตประจำวันเรื่องของภาษา
      - ทักทาย เซนชื่อหรือเขียนชื่อ แนะนำกิจกรรม   
      - กิจกรรมเคลื่อนไหว คือการเต้นประกอบเพลง พูดชื่อและทำท่าทางตามชื่อของตนเอง   
      - กิจกรรมศิลปะ คือการวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ เขียนบรรยายใต้ภาพ นำภาพมาต่อเป็นเรื่องราว   
      - กิจกรรมกลางแจ้ง คือการรู้จักกฎกติกาในการเล่น   
      - กิจกรรมเกมการศึกษา คือพวกเกม จิ๊กซอว์ โดมิโน จับคู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ อนุกรม อุปมา อุปมัย

                                                                                                     
                                                                              

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12 /31 สิงหาคม 2555

           
                     ส่งปฏิทิน   กลุ่มของฉันคือ    อักษรต่ำเดี่ยว   สระ โอะ โอนำเสนอเพลง 
  ชื่อเพลง คางคก
       ยามเมื่อฝนมันตก      ฝนมันตก     ฝนมันตก
 คางคกก็ออกหากิน    ออกหากิน    ออกหากิน
แลบลิ้นแผลบๆๆๆๆๆๆ
แลบลิ้นแผลบๆๆๆๆๆๆ
ลา  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ         ลา ๆๆๆๆๆๆๆๆ


จากนั้นอาจารย์จให้เพื่อนที่อยู่กลุ่มปฏิทินด้วยกันช่วยกันแต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า มีดังนี้
   1) กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ๋าเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวเป็นสุข
   2) กลุ่มอักษรสูง สระอี ดูสิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส ครอบครัวเป็นสุข
   3) กลุ่มอักษรต่ำ สะแอะ ดูสิ!!กินเหล้าแล้วเมา กินข้าวดีกว่า

   4) กลุ่มอักษรกลาง สระอิอี กอดเหล้ามันแย่ กอดแม่ดีกว่า
   5) กลุ่มอักษรต่ำ สระอา หยุดดื่มหยุดเมา ทุกข์เราจะไม่มี
  6) กลุ่มอักษรต่ำ สระโอะโอ คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
  7) กลุ่มอักษรกลาง สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
  8) กลุ่มอักษรกลาง สระแอะเอ ผัวขา!! เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา             
  9) กลุ่มอักษรสูง สระอะอา เลิกเหล้า เลิกจน
 10) กลุ่มอักษร สระ - START ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเราเพื่อชาติ
 11) กลุ่มอักษร สระ -แอะ แอ  ที่รักจ๊ะ ถ้ารักตัวเองเพื่อรักของเรา เลิกเหล้าเถอะนะ
 12) กลุ่มอักษรกลาง สระโอะโอ คอนเฟริม!! เลิกเหล้าเข้าใจชีวิต มวลมิตรจะสุขใจ

 13) กลุ่มอักษรสูง สระอุอู ฟันธง!! เลิกเหล้า แล้วชีวิตจะพ้นจากโรคภัย

 14) กลุ่มอักษรสูง สระโอะโอ (2) เลิกเหล้ากันเถอะ
 15) กลุ่มอักษรกลาง สระเอะอา คุณแม่!! ขอร้องโตมาด้วยน้ำนมแม่อย่าให้มันแย่เพราะน้ำเมา

 16) กลุ่มอักษรต่ำ สระอุอู ดื่มเหล้าตับแข็ง เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11 / 24 สิงหาคม 2555

                 
         อาจารย์ให้ฟังเพลงเกาะสมุย แล้ววิเคราะห์ว่าในเพลงสื่อถึงอะไร วัตถุประสงค์ของเพลงคือ อะไร และนักศึกษาฟังแล้วรู้สึกอย่างไร ดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ให้ความสนุกเพลิดเพลิน ชวนให้ไปเที้ยว มีวัตถุประสงค์ คือเชิญชวนให้ไปเที้ยวเกาะสมุย เมื่อฟังแล้วรู้สึก อยากจะไปเที้ยวที่เกาะสมุยเพลงเกาะสมุย


เนื้อเพลงเกาะสมุย : Deep O Sea

* ที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป ที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาชวนผม
Do you want to know bout' paradise?This time is really hard to findSunshine is brighting all the time at Koh Samui


** เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่เคียงด้ามขวานทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใคร เกาะบ้านผม

มีแค่เพียงต้นพร้าวและลิงทะโมนที่ซนว่องไว

แต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าใครเรื่องขึ้นพร้าว ฮ่ะฮาฮา
*** แต่ทำไมใครต่อใครจึงอยากให้ผมพาไป

นี่มันมีดีอะไรที่บ้านผม นา นา นา นา นา

( ซ้ำ * )

ก็เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่ไกลโพ้นท้องทะเลออกไป

แต่มีผู้คนที่มีน้ำใจจนเปี่ยมล้น

คนไทยคนฝรั่งอยากไปบนเกาะทุกแห่งทุกหน
( ซ้ำ ***, * )
ก็ตกลงพาไปทุกคนให้สมใจ
โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค ฮ่ะฮา
ก็จะพาคุณไปหาดเชวงที่มีผู้คนครื้นเครงไม่เคยได้นอนหลับไหล
C.H.A.W.E.N.G If you wanna see the color of night life.ก็จะคุณนั้นไปดูหินที่เกาะสมุยของเราก็มี หินตาหินยาย(ladies and gentlemen
Ladies and gentlemen let's see what happen at Hinta Hinyai )ก็จะพาคุณนั้นไปดูควายที่เกาะสมุยของเรานั้นก็มีควายโชว์If you need an exciting, a buffy fighting won't be a wasted time
เปิดประทุนพาไปบนถนนล้อเลี้ยววิ่งวนบนถนนรอบเกาะ
ไปกินเงาะ ทุเรียน ลางสาด น้ำมะพร้าว ซีฟู้ด มังคุดที่มันอร่อยสุดสุดถ้าหากว่าคุณนั้นชอบ
เธอรบเร้ามานานอยากไปกับผมสองคน ก็เธอคงเกินจะทนเลยชวนผม
( ซ้ำ *, * )

จากเนื้อเพลง
     1.  เนื้อเพลงเกาะสมุยนี้พูดถึงการไปเที่ยวเกาะสมุย 
     2. วิธีการไป
     3. บรรยากาศ
     4. ผู้คน  เป็นต้นค่ะ
ต่อจากนั้น
          อาจารย์ยกตัวอย่างการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช่วรรณกรรมเป็นพื้นฐาน อาจารย์ก็ยกตัวอย่างนิทานเรื่อง ช้างน้อยอัลเฟรด

        เรื่องย่อ   อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัว อื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร

             อาจารย์พูดถึงการเล่านิทานให้เด็กฟัง เมื่อครูเล่าจบ แล้วบอกให้เด็กออกมาเล่าเรื่อง จะส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดูภาพและฟังเรื่องราง ฝึกให้เด็กรู้จักคาดคะเน ตีความ และจับใจความสำคัญของเรื่อง แล้วกลั่นกรองถ่ายทอดออกมาตามความเข้าใจของเด็ก โดยใช้การเล่าเรื่องเป็นการสื่อสาร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาของเด็ก   เราจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กเกิดการเรียนรู้ หรือประสบการณ์

       

  งานที่อารารย์สั้ง
                  ให้นักศึกษาจับกลุ่มแล้วช่วยกันแต่งเพลง แล้วออกมาร้องเพลง และเต้นทำท่าประกอบเพลง และใหทำเนื้อเพลงใส่ power point มาด้วย พร้อมออกมานำเสนอในสัปดาห์หน้า   ใหนักศึกษา ออกไปจับฉลากเพื่อได้หัวข้อในการเล่านิทาน ซึ่งกลุ่มของดิฉันก็จับได้เกี่ยวกับการเล่านิทานด้วยเชือก
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 / 19 สิหาคม 2555

                                                       19 สิงหาคม 2555
                          ( เรียนชดเชยของการเรียนในครั้งที่ 10)

กิจกรรมคือ 1. ของที่รักมากที่สุด
                       กระเป๋า เพราะในกระเป๋าใบนี้มีรูปของพ่อ  แม่และน้อง
                       ของฉันอยู่  ฉันจึงรักมันมาก กระเป๋าใบนี้มีค่ามากเมื่อมองรูปของครอบครัวเมื่อไหร่แล้ว
                       ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาทันที
.....กระเป๋าใส่เงิน.....            

              2. การโฆษณาสินค้า
                  ดิฉันเลืกปากกา ค่ะปากกาด้านนี้นะค่ะ เขียนลื่น เขียนง่าย เหมาะแก่การ
                ใช้งาน และพกพาเป็นอย่างยิ่งค่ะ ใช้แล้วอย่าลืมบอกต่อนะค่ะ
.....ปากาจ้า......


       

              3. การวาดภาพเพื่อสื่อความหมายจากภาพที่วาด แล้วให้เพื่อนๆ ทายว่าเป็นประโยช์ที่อ่านว่า อะไร

+

.....ปู  + นา เท่ากับ  ปูนา.....

คำของฉัน คือ ปูนา แล้วอาจารย์ให้ลุกขึ้นมาที่ล่ะแถวเพื่อแต่งเป็นประโยช์